Idégruppen


Idégruppen som tidigare kallats rekryteringsgruppen består av representanter från medlemmarna på enhetschefs- och/eller handläggarnivå. Syftet med gruppen är att främja samverkan mellan parterna i form av erfarenhetsutbyte och informationsutbyte på operativ verksamhetsnivå. 

 
Deltagare:

Monica Svensson, Vuxenpsykiatrin, Region Kronoberg


Mirnesa Botic, Vuxenpsykiatrin, Region Kronoberg


Pernilla Andersson, Unicare


Ann-Louise Kvarnsjö-Lindström, Vuxenhabiliteringen, Region Kronoberg


Maria Gabrielsson, Individ och familjeomsorgen, Alvesta kommun


Isabella Johansson, Tingsryds kommun


Åsa Keutel, Arbete och välfärd, Växjö kommun


Camilla Trenck, Försäkringskassan


Therese Lilja Ericsson, Arbetsförmedlingen


Anneth Hjälmefjord, Primärvården, Region Kronoberg

 

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!