Praktik/Arbetsplatsträningsplatser

Kan ditt företag tänka sig att ta emot en person som behöver stöd och hjälp med att komma tillbaka ut i arbetslivet? 

Samordningsförbundet Värend har behov av bra praktikplatser/arbetsträningsplatser där våra deltagare kan växa och få möjlighet att komma in i arbetslivets gemenskap. 
 
Vi börjar alltid med ett förutsättningslöst studiebesök där deltagaren och arbetsgivaren träffas. Leder kontakten vidare till en praktik/arbetsträning gör vi, utifrån era och deltagarens behov, en gemensam planering kring arbetsuppgifter, omfattning, stödbehov med mera. 
 
Om ni är intresserade eller vill ha ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss på telefon 0470-788886  eller 0472-15290.