Deltagare

När de invanda mönstren bryts kan helt nya världar uppstå. De val du gör idag kommer att sätta spår långt in i framtiden.

 

Vilka vänder vi oss till?

Människor i Alvesta, Tingsryd och Växjö kommun som har behov av samordnad rehabilitering, för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Du är motiverad till att förändra och beredd att satsa det som krävs, för att nå lönearbete eller börja studera.

Vårt uppdrag

Att ta gemensamt ansvar för rehabilitering är ett av samordningsförbundens signum. Det blir då naturligt att man tar reda på saker tillsammans, planerar tillsammans med dig, fördelar arbetsuppgifter och arbetar parallellt. Tidigt i rehabiliteringen ser man helheten, hela människan.

Samordningsförbundets rehabiliteringsverksamhet

Välkommen på ett förutsättningslöst studiebesök hos oss. Du gör det tillsammans med din handläggare/behandlare som också är den den sombokar besöket. Vid studiebesöket får du en mer detaljerad beskrivning om vår verksamhet. 
 
För att kunna aktualiseras i samordningsförbundets rehabiliteringsverksamhet Finsam Aktiviteter (grupputbildning alternativt individuell process), måste en intresseanmälan göras. Anmälan som är på tre sidor fylls i av dig och din handläggare/behandlare. Kom ihåg att båda skall skriva under på sidan två i intresseanmälan! Tredje sidan i intresseanmälan är ett samtycke om informationsutbyte (medgivande) och måste också skrivas under av dig, för att du ska kunna bli aktuell i verksamheten. Intresseanmälan lämnas ut i samband med studiebesök.