Samsyn och samhandling

  • Processtid: 2017-12-01 - 2018-12-31
  • Processägare: Samtliga medlemsparter.
  • Processmedel: 1 000 000 kr
  • Styrgruppsmedlemmar: Gustaf Haglund Alvesta kommun, Lotta Ekstedt Växjö kommun, Angelica Karlsson Försäkringskassan, Therese Adrian Region Kronoberg, Rebecca Elmforsen Tingsryds kommun, Annelie Philipsson Lessebo kommun, Arbetsförmedlingen är just nu vakant.

Processen Samsyn och Samhandling riktar sig till individer i yrkesförålder från 16-64 år med svårigheter eller misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Syftet med processen är att genom samverkan utveckla ett arbetssätt som ökar samsynen och samhandlingen och därmed förhindra att individer faller mellan stolarna.

Målet är att målgruppen ska uppnå eller förbättra sin förmåga till egen försörjning.

Processen består av två delar. En del består av att kartlägga vilka insatser samhällets myndigheter erbjuder målgruppen. En viktig aspekt är hur individen upplever att dessa insatser fungerar. Vi har därför valt att följa individer som har tagit del av myndigheters tjänster för att få ta del av deras värdefulla upplevelser av hur det har fungerat. Syftet med kartläggningen är att finna verksamma arbetssätt samt vad som skulle kunna förbättras och utvecklas. 

Den andra delen består av att utveckla SIP till SamSIP. Den öppnar upp möjligheten för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att initiera en samordning där det bedöms vara av betydelse för individen. En lokal överenskommelse gällande SamSIP håller på att utformas. 

Läs mer om Ansökan om processmedel och Förstudien för processen.

Processledare

Cecilia Örbäck Tiderman
0733- 28 80 13

 

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!