Mitt Val

  • Processtid: 2016-08-01 - 2019-06-30
  • Processägare: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
  • Processmedel: 1 820 875 kr
  • Styrgruppsmedlemmar: Annica Gusafson Arbetsförmedlingen och Mira Weilander Försäkringskassan

Mitt Val finns till som ett verktyg i det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att stötta personer som har, eller löper risk att få nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Försäkringskassan bjuder in personen att delta i gruppverksamhet om max tio deltagare som träffas i Arbetsförmedlingens lokaler två gånger i veckan, i en månads tid. En handläggare från Försäkringskassan och en arbetsförmedlare från Arbetsförmedlingen leder gruppverksamheten. Idag representerar Lina Lindén och Jenny Bild Försäkringskassan och Anders Ahlqvist samt Sandra Asplund representerar Arbetsförmedlingen. Utgång sker ur biologdesign som innebär att de inriktar sig på vilka intressen deltagarna har, till förmån för tidigare arbetslivs- och utbildningserfarenhet. Målet är att finna nya vägar ut i arbete i en positiv anda och samtidigt förkorta tiden i sjukförsäkringen.

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Processledare

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!