Förstudie Samsjuklighet och sysselsättning

  • Processtid: 2018-03-05 - 2018-12-31
  • Processägare: Alvesta-, Lessebo-, Tingsryd- och Växjö kommuner och Arbetsförmedlilngen
  • Processmedel: 550 000 kr
  • Styrgruppsmedlemmar: Peter Lundgren och Anna Nordström Växjö kommun, Gustaf Haglund Alvetsa kommun, Rebecca Elmforsen Tingsryds kommun, Peter Borg eller Ann-Sofie Flink Lessebo kommun, Porya Khorshid Arbetsförmedlingen
Förstudien Samsjuklighet och Sysselsättning riktar sig till personer med missbruksproblematik och samtidigt psykisk ohälsa (samsjuklighet) i ålder 18-64 år som ofta, av olika anledningar, har svårt att ta del av sedvanliga arbetsmarknadsåtgärder. 

Syftet med förstudien är att hitta goda exempel på modell, process eller verksamheter som på ett bättre sätt än vad som existerar idag, erbjuder målgruppen meningsfull sysselsättning i ett tidigt skede av sin rehabilitering.

Målet med förstudien på en strukturell nivå är att få tillgång till en modell/process/verksamhet, som bidrar till:

  • Resurseffektivisering.
  • Kvalitetsökning gällande organisationens/myndighetens arbete med målgruppen.
  • En ny arena för utökad samverkan och samordning med övriga aktörer. 

Målet med förstudien på en individuell nivå är att få tillgång till en modell/process/verksamhet som ökar möjligheten till förvärvsarbete genom att:

  • Erbjuda meningsfull sysselsättning under pågående rehabilitering, utan högt ställda krav på absolut drogfrihet och snabba resultat, men som har hög närvaro av för målgruppen särskilt utbildade handledare och som i övrigt är anpassad efter de särskilda behov som målgruppen har.

Vill du veta mer om förstudien och ansökan om medel klicka här. 

Processledare

Aleksandra Karlsson
0733- 28 80 16

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!