Tjänstedesign Grundkurs - i egen regi den 3 och 4 mars 2020

Tjänstedesigns grundutbildningen är fullbokad. Nya tider släpps längre fram och välkommen med din anmälan då.

Tjänstdesign grundkurs - i egen regi vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när utvecklar tjänster med utgångspunkt från användarens behov. Genom att använda metoden kommer du att få insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. SKR (Sveriges kommuner och regioner) innovationsguiden har tagit fram utbildningen och kansliets personal utgår ifrån precis samma som SKR utbildar i.

När: Den 3 och 4 mars 2020 kl 830-1630 (inkl fika och lunch)

Var: IOGT-NTO, Vattentorget 1, Växjö

Obligatorisk närvaro vid båda dagarna

Utbildningen har 20 platser - först till kvarn. Utbildningen är kostandsfri.

Anmälan via länken här

Se inbjudan i sin helhet här

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!