Handläggare och behandlare

 
Välkommen att boka ett studiebesök tillsammans med din deltagare. Vid studiebesöket ger vi en mer detaljerad beskrivning av verksamheten. Kontakta någon av samordnarna för att boka en tid.
 
För att kunna aktualiseras i samordningsförbundets rehabiliteringsverksamhet Finsam Aktiviteter (grupputbildning alternativt individuell process), måste en intresseanmälan göras. Anmälan som är på tre sidor fylls i av både deltagaren och handläggaren/behandlaren. Kom ihåg att båda skall skriva under på sidan två i intresseanmälan! Tredje sidan i intresseanmälan är ett samtycke om informationsutbyte (medgivande) och måste också skrivas under av deltagaren, för att hen ska kunna bli aktuell i verksamheten.
 
Ny gruppstart är planerad den 27 mars. Den kommer att förläggas i Växjö. Deltagare från Alvesta, Tingsryd och Växjö är välkomna.
 
Innehållet i grupputbildningen samt en beskrivning av målgruppen finner du nedan.
 
 
 
 
Lediga uppdrag