Rekryteringsgruppen

 
Monica Svensson, Vuxenpsykiatrin, Region Kronoberg
Mirnesa Botic, Vuxenpsykiatrin, Region Kronoberg
Pernilla Andersson, Avonova VC
Ann-Louise Kvarnsjö-Lindström, Vuxenhabiliteringen, Region Kronoberg
Maria Gabrielsson, Individ och familjeomsorgen, Alvesta kommun
Isabella Johansson, Tingsryds kommun
Åsa Keutel, Arbete och välfärd, Växjö kommun
Camilla Trenck, Försäkringskassan
Camilla Holm, Arbetsförmedlingen
Anneth Hjälmefjord, Primärvården, Region Kronoberg