Samverkansutbildningen - Kunskap som ingång till samverkan

Chefer inom respektive myndighet lyfte upp behov av att medarbetare behövde få mer kunskap och förståelse för de olika myndigheternas arbetet och därför beslutade utvecklingsgruppen den 28 augusti 2018 att ta fram en utbildning samt starta en pilotgrupp inom detta område. Namnet blev Samverkansutbildning – Kunskap som ingång i samverkan. Utbildningen vände sig till medarbetare som möter människor som är i behov av två eller flera myndigheter samtidigt. Innehållet i utbildningen togs fram av en arbetsgrupp med representanter från alla parter.

Utbildningen pågick i två dagar uppdelat vid tre tillfällen. 32 personer var anmälda till utbildningen och 29 personer genomförde utbildningen. Det var deltagare från alla myndigheterna. Tre personer från västra regionen deltog också i utbildningen. När arbetsgruppen sammanställde utvärderingarna var deltagarna nöjda med upplägg, såg en röd tråd i utbildningen samt att det gav ny kunskap. Det som var mest uppskattat var att arbeta i grupp samt föreläsningen av Matilda Skoog. Arbetsgruppens analys var att om deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen krävs det att det finns representation från varje part samt att deltagarna går samtliga tillfällen. Med detta som bakgrund beslutade styrelsen den 14 april att fortsätta erbjuda utbildning och då sker den länsövergripande.

Tider för utbildning kommer innan sommaren.

Läs projektplanen i sin helhet här.

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!