Tidigare träffar

Samverkansdagar


Samverkansdag 130425
Den 25 april genomfördes åter en samverkansträff som samlade ca 85 deltagare. Vi fick lyssna till en föreläsning av Christian Johansson, psykiater. Temat för dagen var bemötande av personer med neuropsykiatrisk problematik/missbruk. Som vanligt gavs det möjlighet till diskussioner i små grupper med frågeställningar som anknöt till temat.
Bildspelet Christian hade hittar ni här.

Samverkansdag 131024

Den 24 oktober arrangerades en samverkansdag tillsammans med Alvesta samordningsförbund. Ca 120 personer var med den här givande dagen.
Vi fick lyssna på en föreläsning av Susanna Larsson där hon delgav oss sin personliga historia, från psykiatrisk vård till diagnosen Aspergers syndrom. Hon berättade hur livet ser ut idag samt gav tips på stöd och hjälpmedel som får vardagen att fungera.
Vi fick även en höra Emanuel Ezra som gav oss tankevärda resonemang om möten och bemötande.
Som vanligt hade vi även gruppdiskussioner. Dessa har vi sammanställt och ni finner dem här.

Samverkansdag 140506

Den 6 maj hade vi en samverkansdag ute på St Sigfrids folkhögskola. Där fick vi lyssna på Nisse Simonsson som gav oss en rolig och intressenta föreläsning om hur vår hjärna beter sig och fungerar. Hur vi genom att tänka annorlunda kan skapa ännu mer arbetsglädje och motivation på våra arbetsplatser. Invävt i föreläsningen hade vi som vanligt grupparbeten där deltagarna fick svara på två frågeställningar.

Hur motiverar vi oss själva i arbetet?

Hur motiverar vi andra, dvs dem vi möter i vårt arbete?

Nu är vi sent omsider klara med sammanställningen av era svar på grupparbetena och ni hittar den HÄR.


Samverkansdag 141021

Den 21 oktober var det åter dags för en ny samverkansdag tillsammans med Alvesta samordningsförbund. Förmiddagen ägnade vi åt att se Östra teaterns föreställning "Churchill var inte heller klok". Ni hittar mer information om föreställningen här.

Eftermiddagen ägnade vi åt att gå på workshops. Det fanns sex seminarier som var valbara.

Seminarie 1: Habilitering - En resurs för personer med funktionsnedsättning. BILDSPEL

Seminarie 2: Hur Försäkringskassan arbetar med unga som har aktivitetsersättning.BILDSPEL

Seminarie 3: Tidiga insatser och Supported Employment BILDSPEL 1 BILDSPEL 2

Seminarie 4: VÄXA och Navigatorcentrum BILDSPEL

Seminarie 5: Primärvårdens rehabiliteringskoordinatorer BILDSPEL

Seminarie 6: Många vägar till självförsörjning BILDSPEL