Pilotgrupp för samverkansutbildningen

Vi bildar en fysisk samverkansplattform där vi får mer kunskap om varandras
arbete. Vi får inspiration och förståelse för vårt ibland komplexa och fantastiska
välfärdssamhälle. Vi utbyter erfarenhet och träffa kollegor från andra verksamheter.


För vem: Du som möter människor i ditt arbete som är i behov av insatser av två
eller flera myndigheter samtidigt.

Program:

Dag 1: Begreppet samverkan.
           Case där behovet av samverkan lyfts fram. Diskussionsfrågor.

Dag 2: Kunskap om SIP (SamSIP)
            Vad är SIP? För vem är SIP till för och varför? Hur kan jag använda SIP i mitt dagliga arbete?                   Hur kan jag anpassa en SIP utifrån den det berör?

Dag 3: Uppföljning
            Lärdomar och erfarenheter. Nästa steg för samverkan.

 

Utvecklingsgruppen utser vilka medarbetare som ska gå första pilotgrupp.

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!