Min Bok

  • Processtid: 2020-08-17 Tillsvidare
  • Processägare: Samtliga medlemsparter

Beställ Min bok

Min bok är ett hjälpmedel till dig som har många kontakter med myndighetspersoner eller andra anställda inom välfärden. Den ska hjälpa dig att hålla reda på vilka möten du deltar i och vilka människor du har mött för att få hjälp och stöd i ditt liv. Boken samlar också all viktig information om dig, var du bor och var du är på dagarna, vilka som finns i din omgivning och hur du kommunicerar med andra. Informationen i boken hjälper också personer du möter att förstå vad du behöver.

Hur blev det så här?

Den nya versionen av ”Min Bok” togs fram i juni 2020 inom Samordningsförbundet Värend. Initiativ om att utveckla boken kom från referensgruppen för förbundet och i konsultation med boendestödjare i Växjö kommun och arbetsterapeuter på Vuxenhabilitering, Region Kronoberg. 

Boken är ett slags prototyp och tanken är att den ska testas av användare. Boken har tryckts upp i ett antal exemplar och testas nu av flera personer. Samordningsförbundet Värend har ambition att följa upp i vilken omfattning boken används samt vad i boken fungerar bra och vad behöver förbättras. Under början av år 2021 ska boken utvärderas och eventellt revideras. 

Du kan se boken i PDF-format om du klickar här. 

Är du intresserad av att testa en bok vänligen fyll i formuläret nedan alternativt kontakta processledare Aleksandra Karlsson.