Tjänstedesign Grundkurs - i egen regi den 17 och 18 september 2020

Tjänstdesign grundkurs - i egen regi vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när utvecklar tjänster med utgångspunkt från användarens behov. Genom att använda metoden kommer du att få insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ process och tillsammans ta fram idéer och testa om de fungerar. SKR (Sveriges kommuner och regioner) innovationsguiden har tagit fram utbildningen och kansliets personal utgår ifrån precis samma som SKR utbildar i.

När: Den 17 och 18 september 2020 kl 830-1630 (inkl fika och lunch)

Var: Ringsbergsgården, Västergatan 21, Växjö

Obligatorisk närvaro vid båda dagarna

Utbildningen har 12 platser - först till kvarn. Utbildningen är kostandsfri.

Anmälan via länken här

Se inbjudan i sin helhet här

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!