Våra samverkansinsatser

Finsamlagen möjliggör en bredd av nya utvecklande arbetssätt, metoder, professioner, tjänster eller organisering av samverkande kompetenser. Förbundet avser att under 2016 i nära samverkan med parterna, på olika sätt verka för att långsiktiga processer för specifika prioriterade målgrupper startas, nära ordinarie verksamheter hos myndigheterna.

Under hösten 2015 genomfördes en inventering hos parternas handläggare/ behandlare av vilka samverkansbehov man upplever i sitt dagliga arbete, som är förenliga med Finsamlagens syfte. Inventeringen skulle ge underlag för beslut, om vilka samverkansbehov som är mest angelägna att starta förstudier för processer kring.