Utbildningsinsatser

Inom förbundet arrangerar vi olika utbildningar eller föreläsningar som parterna efterfrågar.

Klicka vidare för att ta del av det vi har eller det vi erbjuder.

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!