Om Samordningsförbundet Värend

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region och kommuner samverkar går det att göra mer för människor som är i behov av stöd från flera myndigheter samtidigt. Fyra myndigheter och en budget. Förbundet är en fristående juridisk person som verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling 2003:1210). 

- med människor i centrum

Målgruppen för Samordningsförbundet är personer i förvärvsaktiv ålder 16-64 år och som är i behov av rehabiliteringsinsatser. Vårt uppdrag är att samordna rehabiliteringen kring människor som är på väg från utanförskap till egenförsörjning.

Det gör vi genom att:

  • Utveckla samarbetet mellan myndigheter
  • Prioritera gemensamma insatser
  • Effektivisera resursanvändning
  • Utbilda personal som arbetar med rehabilitering

Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna ansvar för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla den tvärsektoriella samverkan.

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!