Samordningsförbundets Styrelse

Styrelsens uppgifter

  • Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  • Att stödja samverkan mellan samverkansparterna
  • Att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall  användas
  • Att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
  • Att upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

 

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun, Ordförande

Helen Gustavsson, Alvesta kommun

Henrietta Serrate; Region Kronoberg,Vice ordförande

Mikael Johansson, Region Kronoberg

Benny Johansson, Växjö kommun

Martin Edberg, Växjö kommun 

Maria Fransson, Försäkringskassan

Angelica Karlsson, Försäkringskassan

Lars Altgård, Lessebo Kommun

Anders Jonsäng, Lessebo kommun

David Fridlund, Arbetsförmedlingen

Porya Khorshid, Arbetsförmedlingen

Magnus Carlberg, Tingsryds kommun

Cecilia Cato, Tingsryds kommun

 

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!