För dig som vill in på arbetsmarknaden

 

    

För deltagare

För dig som är motiverad till en förändring och som har behov av samordnad rehabilitering för att öka din förmåga till förvärvsarbete.

För handläggare

För att kunna aktualisera deltagaren i samordningsförbundets rehabiliteringsverksamhet (grupputbildning alternativt individuell process).

För arbetsgivare

Kan ditt företag tänka sig att ta emot en person som behöver stöd och hjälp med att komma tillbaka ut i arbetslivet? 

Samordningsförbundet Värend

Samordningsförbundet Värend vänder sig till personer mellan 16-64 år, med prioritering för unga vuxna, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatserför att uppnå egen försörjning och är motiverade eller kan motiveras till den förändring, som krävs för detta. Personerna ska vara aktuella på minst två av de samverkande myndigheterna. Samordningsförbundet kan om behov uppstår välja att prioritera speciella riskgrupper. Verksamheten inriktas till personer som befinner sig i en livssituation som gör att han/hon behöver fördjupat stöd och mer samordning för att ta sig ut på arbetsmarknaden eller börja studera. 

Aktuellt

19 mar | FÖRELÄSNING Ingvar Nilsson del 1

Ladda ned powerpoint här.

19 mar | FÖRELÄSNING Ingvar Nilsson del 2

Ladda ned powerpoint här

05 dec | Ny medlem i förbundet

Vi har glädjen att meddela att Lessebo Kommun är medlemmar i förbundet från den 1 janua...
Arkiv