Samordningsförbundet Värend

Samordningsförbundet Värend ör en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle. Arbetssättet är lärande och påverkar de fyra ingående parterna att samverka mer och utveckla arbetet i de egna verksamheterna. Brister identifieras och nya kunskaper och metoder tas tillvara. Det lokala behovet är styrande för vilka typer av insatser samordningsförbundet finansierar. Finansiell samordning skapar förutsättningar för att fler individer får plats i arbetslivet.

Läs mer  

Nyhetsbrev -sommaren 2019

Läs här