Samordningsförbundet Värend

Samordningsförbundet Värend ör en unik samverkansform som lönar sig för både människor och samhälle. Primära målet är att ge ett samordnat stöd för personer med behov för att lättare ska kunna försörja sig.

Läs mer  

Nyhetsbrev -hösten 2018

Läs här