Övergripande mål

De ingående parternas samverkan skall stödjas och förbättras. Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna och Samordningsförbundet har genom lagstiftningen och strukturen en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. 

  • Att utveckla en gemensam samverkansarena för att skapa samsyn kring gemensamma uppdrag och därigenom undvika parallella spår
  • Att utifrån individens behov skapa och stödja processer som ger effekter för såväl individer sommedlemsparter samt undvika att enbart bli en projektfinansiär.
  • Att främja gemensam kompetensutveckling

Vårt arbete ska präglas av att människor ska göra en stegförflyttning.

Läs om utvecklingstrappan.

Nedastående bild beskriver organisationsstruktur i Samordningsförbundet Värend

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!