Övergripande mål

De ingående parternas samverkan skall stödjas och förbättras. Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna och Samordningsförbundet har genom lagstiftningen och strukturen en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. 

  • Ge stöd och uppmuntran till idéer som kan formas till processer, där livsvillkoren för individen förbättras och där samverkan mellan myndigheterna fördjupas
  • Skapa arenor och mötesplatser, som gynnar kunskapsöverföring och möjliggör nya konstellationer att samverka i
  • Ta vara på kunskaper och erfarenheter samt absorbera goda exempel, metoder och arbetssätt in i de ordinarie verksamheterna

Vårt arbete ska präglas av att människor ska göra en stegförflyttning.

Läs om utvecklingstrappan.

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!