Min Bok

  • Processtid: 2020-08-17 Tillsvidare
  • Processägare: Samtliga medlemsparter
Min bok

Min bok är ett hjälpmedel till dig som privatperson som har många kontakter med myndighetspersoner eller andra anställda inom välfärden.

 

Mål

Boken ska hjälpa dig att hålla reda på vilka möten du deltar i och vilka människor du har mött för att få hjälp och stöd i ditt liv. Boken samlar också all viktig information om dig, vart du bor, vart du är på dagarna, vilka som finns i din omgivning och hur du kommunicerar med andra. Informationen i boken hjälper också personer du möter att förstå vad du behöver.

 

Ny version

I juni 2020 togs det fram en ny version av Min bok inom Samordningsförbundet Värend. Initiativ om att utveckla boken kom från referensgruppen för förbundet och i konsultation med boendestödjare i Växjö kommun och arbetsterapeuter på Vuxenhabilitering, Region Kronoberg. 

 

Prototyp

Boken är en slags prototyp och tanken är att den ska testas av användare. Boken har tryckts upp i ett antal exemplar och testas nu av flera personer. Samordningsförbundet Värend har ambition att följa upp i vilken omfattning boken används samt vad i boken som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Under början av år 2021 har boken utvärderats och då reviderats. 

 

Du kan se boken i PDF-format om du klickar här.

 

Intresserad? 

Är du intresserad av att testa en bok vänligen fyll i formuläret nedan!

Du kan ockå kontakta processledare Aleksandra Karlsson. 

 

Kontakt

Har du ytterliga frågor angående Min bok eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Samordningsförbundet Värend.

 

Ansvarig: Emma Krantz

Telefon: 073- 328 80 17

E-post: emma.krantz@sfvarend.se
 
Länkar

Du kan se boken i PDF-format om du klickar här.

 

Beställ Min bok