Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen  är sammansatt av utsedda representanter från de samverkande parterna.

Patrik Olsson, samverkansansvarig, Försäkringskassan

Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef, Individ och familjeomsorgen, Alvesta kommun

Tinna Stoij, vårdenhetschef Beroendemottagningen, Vuxenpryskiatrin, Region Kronoberg

Lena Boberg, verksamhetschef, Habiliteringen, Region Kronoberg

Alex Ajlec, sektionschef, Arbetsförmedlingen

Evelina Magnusson, avdelningschef, Tingsryds kommun

Karolina Rydh, projektledare, Växjö Kommun

Kristin Jeansson, projektledare, Växjö Kommun

Karolina Törnqvist Paulsson, enhetschef, Växjö Kommun