Utvecklingsgruppen

 

Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer med annan ledningsfunktion hos medlemsorganisationerna. Utvecklingsgruppen har en bredande/yttrande roll gentemot styrelsen och ska vara ett stöd tillförbundschefen vid tex. förankring och förberedelser  av förslag samt fånga upp idéer till processer och evetuellt bereda dessa. Utvecklingsgruppen har som uppgift att vara styrgrupp för de processer som finansieras av förbundet.

Utvecklingsgruppen är sammansatt av utsedda representanter från de samverkande parterna.


Majda Kahn, Försäkringskassan


Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef, Individ och familjeomsorgen, Alvesta kommun


Tinna Stoij, vårdenhetschef Beroendemottagningen, Vuxenpryskiatrin, Region Kronoberg


Lena Boberg, verksamhetschef, Habiliteringen, Region Kronoberg


Brita Borg, verksamhetsutvecklare, Arbetsförmedlingen


Strand Jagne Frida eller Rebecca Elmforsen, chef för arbete och lärande, Tingsryds kommun


Karolina Rydh, projektledare, Kristin Jeansson, projektledare, eller Tina storbjörk,

Växjö Kommun

Fernadno Germondo Correa eller Anneli Philipsson Lessebo kommun


 

 

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!