Utvecklingsgruppen

Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer annan ledningsfunktion, hos medlemsorganisationerna. Utvecklingsgruppen har en beredande/yttrande roll gentemot styrelsen och ska vara ett stöd till förbundschefen vid t.ex. förankring och förberedelser av förslag samt fånga upp idéer till processer och eventuellt bereda dessa.

 

Utvecklingsgruppen är sammansatt av utsedda representanter från de samverkande parterna.

Maida, samverkansansvarig, Försäkringskassan


Gunilla Kaij Bevheden, förvaltningschef, Individ och familjeomsorgen, Alvesta kommun


Tinna Stoij, vårdenhetschef Beroendemottagningen, Vuxenpryskiatrin, Region Kronoberg


Lena Boberg, verksamhetschef, Habiliteringen, Region Kronoberg


Brita Borg, verksamhetsutvecklare, Arbetsförmedlingen


Rebecca Elmforsen, chef för arbete och lärande, Tingsryds kommun


Karolina Rydh, projektledare, Kristin Jeansson, projektledare, Kristina Tunlid eller Tina storbjörk,

Växjö Kommun


 

 

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!