Gör små saker med stor kärlek

EN KOSTNADSFRI KOMPETENSUTVECKLINGSDAG OM UNGA OCH PSYKISK HÄLSA - flyttas fram till senare i höst

VÄLJ MELLAN 21 ELLER 22 APRIL 2020 | LINNÉUNIVERSITETET I VÄXJÖ

Att den psykiska ohälsan ökar bland unga visar både forskningsrapporter och medierapportering. Vad beror det på och hur kan vi vända utvecklingen? I Kronoberg samverkar vi för att erbjuda dig som jobbar med eller har fritidsengagemang som rör unga, en unik kompetensutvecklingsdag. En dag som vill bidra till att unga i vårt län får rätt stöd och gott bemötande.

Ur programmet:
Under förmiddagen hålls tre gemensamma föreläsningar:
•Vad händer när samhället sviker?
•En dålig dag eller en svår livssituation?
•Framgångsrika satsningar som görs på ungas psykiska hälsa i Norden.


Under eftermiddagen väljer du bland seminarier som exempelvis hälsofrämjande satsningar,
förebyggande arbete, behandlingsinsatser, alkohol- och narkotikaproblem, och existentiell oro.

programmet i sin helhet och länk till anmälan hittar du här

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!