Styrelsemötesprotokoll & Strategidagar

År 2019

Sammanträde 2019-01-11

Sammanträde 2019-03-08

Sammanträde 2019-04-12

Strategidag 2019-05-02

Sammanträde 2019-06-14

Sammanträde 2019-08-26

Sammanträde 2019-10-11

Sammanträde 2019-11-29

År 2020

Sammanträde 2020-02-14

Sammanträde 2020-04-17

Sammanträde 2020-06-05

Sammanträde 2020-09-04

Sammanträde 2020-10-16

Sammanträde 2020-11-27

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!