Styrelsemötesprotokoll 

År 2018

Sammanträde 2018-01-26

Sammanträde 2018-03-09

Sammanträde 2018-06-14

Sammanträde 2018-09-06

Sammanträde 2018-10-26

Sammanträde 2018-12-07

År 2019

Sammanträde 2019-01-11

Sammanträde 2019-03-08

Sammanträde 2019-04-12

Strategidag 2019-05-02

Sammanträde 2019-06-14

Sammanträde 2019-08-26

Sammanträde 2019-10-11

Sammanträde 2019-11-29

År 2020

Sammanträde 2020-02-14

Sammanträde 2020-04-17

Sammanträde 2020-06-05

Sammanträde 2020-09-04

Sammanträde 2020-10-16

Sammanträde 2020-11-27

År 2021

Sammanträde 2021-02-12

Sammanträde 2021-04-16

Sammanträde 2021-06-11

Sammanträde 2021-09-10

Sammanträde 2021-10-22 

Sammanträde 2021-11-26

År 2022

Sammanträde 2022-02-04

Sammanträde 2022-03-18 

Sammanträde 2022-04-22 

Sammanträde 2022-06-17 

Sammanträde 2022-09-23

Sammanträde 2022-10-14

Sammanträde 2022-11-25

År 2023

Sammanträde 2023-01-13

Sammanträde 2023-02-17

Sammanträde 2023-04-21

Sammanträde 2023-06-08

Sammanträde 2023-09-01
Sammanträde 2023-10-20
Sammanträde 2023-11-24

År 2024

Sammanträde 2024-01-31

Sammanträde 2024-04-19

Sammanträde 2024-05-31

Medlemssamråd

Medlemssamråd 2021

Medlemssamråd 2022

Medlemssamråd 2023

 

Har du frågor?

Besök: Arabygatan 82A, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här