Samordningsförbundets Styrelse

 

 

Styrelsens uppgifter

  • Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  • Att stödja samverkan mellan samverkansparterna
  • Att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall  användas
  • Att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
  • Att upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen                                                     

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun

Claudia Clowely Sörensson, Alvesta kommun

Oliver Rosengren, Region Kronoberg

Carl-Olof Bengtsson, Region Kronoberg

Irene Bladh, Växjö kommun

Martin Edberg, Växjö kommun 

Linnea Elm, Försäkringskassan

Katarina Olander, Försäkringskassan

Lars Altgård, Lessebo Kommun

Angelica Karlsson, Lessebo kommun

Annica Gustafson, Arbetsförmedlingen

Anna Badh, Arbetsförmedlingen

Magnus Carlberg, Tingsryds kommun

Maria Petersén, Tingsryds kommun

Niklas Jonsson, Uppvidinge kommun Carl Krekola, Uppvidinge kommun

 

Har du frågor?

Besök: Storgatan 83, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här