Samordningsförbundets Styrelse

 

 

Styrelsens uppgifter

  • Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  • Att stödja samverkan mellan samverkansparterna
  • Att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall  användas
  • Att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
  • Att upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen                                                     

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Angelica Karlsson, Lessebo Kommun

ordförande

Lars Altgård, Lessebo kommun

 

Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun

vice ordförande

Claudia Clowely Sörensson, Alvesta kommun

Magnus Carlberg, Region Kronoberg

Magnus Hedin, Region Kronoberg

Linnea Elm, Försäkringskassan

Katarina Olander, Försäkringskassan

Martin Edberg, Växjö kommun

Irene Bladh, Växjö kommun 

Annica Gustafson, Arbetsförmedlingen

Karolin Damnäs, Arbetsförmedlingen

Åke Nyberg, Tingsryds kommun

Marie Fransson, Tingsryds kommun

Torbjörn Gustafsson, Uppvidinge kommun Sinom Bring, Uppvidinge kommun

 

Har du frågor?

Besök: Arabygatan 82A, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här