Samordningsförbundets Styrelse

Styrelsens uppgifter

  • Att besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
  • Att stödja samverkan mellan samverkansparterna
  • Att besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall  användas
  • Att svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
  • Att upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för den finansiella samordningen                                                     

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sebastian Ohlsson, Alvesta kommun

Claudia Clowely Sörensson, Alvesta kommun

Oliver Rosengren, Region Kronoberg

Robert Olesen, Region Kronoberg

Irene Bladh, Växjö kommun

Tomas Thornell, Växjö kommun 

Mira Weilander, Försäkringskassan

Catarina Ohlander, Försäkringskassan

Lars Altgård, Lessebo Kommun

Angelica Karlsson, Lessebo kommun

Constanze Liljegren, Arbetsförmedlingen

Cecilia Sundbring, Arbetsförmedlingen

Magnus Carlberg, Tingsryds kommun

Maria Petersén, Tingsryds kommun

Niklas Jonsson, Uppvidinge kommun Carl Krekola, Uppvidinge kommun

 

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!