Referensgrupper


De som ingår i referensgrupperna har en god kunskap om det området som processen berör. Delaktighet och inflytande av människor med egen erfarenhet är viktiga och därför bör personer med egen erfarenhet ingår i gruppen och ha koppling till medstyrning. Referensgruppen har en utredande roll genom att identifiera nuläget av det området processen berör samt skapa samsyn kring en gemensam utmaning. Referensgruppernas roll är att lotsa processen i rätt riktning och vägleda processledaren att skapa en önskad målbild kring den gemensamma utmaningen.

 

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!