Utvecklingsgruppen

På bilden ser du vår utvecklingsgrupp

 

Utveckingsgruppens uppgifter

Utvecklingsgruppen har en bredande/yttrande roll gentemot styrelsen och ska vara ett stöd till förbundschefen vid tex. förankring och förberedelser av förslag samt fånga upp idéer till processer och evetuellt bereda dessa. Utvecklingsgruppen har som uppgift att vara styrgrupp för de insatser som finansieras av förbundet. 

 

Läs uppdragsbeskrivningen här

 

Citat

”För mig är Samordningsförbundet ett bra forum för att skapa samverkan, knyta kontakter, få insyn och jobba för samsyn. Utvecklingsgruppen ger mig möjlighet att påverka och ge Personliga ombuds bild av utmaningarna som våra klienter möter i samhällets stödsystem. Min roll är att vara en röst åt 
målgruppen och bevaka att vi inte glömmer för VEM vi ska skapa förändringarna för. Jag uppskattar verkligen att få vara en del av Samordningsförbundet”

-Eva Bergmark, verksamhetschef Personligt Ombud.

 

"Att vara en del av samordningsförbundet ger mig som samverkansansvarig på Försäkringskassan en möjlighet att få vara med i dialogen om våra medborgares olika samordningsbehov i Kronobergs län. Samordningsförbundet är en plattform där vi som myndighet kan vara med och agera och göra skillnad på lokal nivå, samt informera om Försäkringskassans uppdrag och villkor

-Jenny Bild, samverkansansvarig Försäkringskassan.

 

 

Vilka 

Utvecklingsgruppen består av personer ifrån våra medlemparter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg, Växjö kommun, Alvesta kommun, Tingsryd kommun, Uppvidinge kommun, Lessebo kommun. Tillsammans har utvecklingsgruppen god kännedom om de myndigheter som de representerar och kan arbeta för individen som behöver det i vårt område. 

 

Jenny Bild, Försäkringskassan

Maria Gabrielsson och Kenth Söderling, Alvesta kommun

Mimmi Kaukinen, Sandra Ehrnholm, Cathrin Mård, Katja Svensson, Region Kronoberg

Carol Obregon, Arbetsförmedlingen

Louise Holm, Tingsryds kommun

Karolina Rydh och Tomas Blad Lindahl, Växjö Kommun

Eva Bergmark och Björn Axelsson, Personligt Ombud Kronoberg

Cathrine Persson Lundgren Lessebo kommun

Magdalena Nowakowska och Martina Gustafsson, Uppvidinge kommun

 

Har du frågor?

Besök: Arabygatan 82A, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här