Utvecklingsgruppen

 

Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer med annan ledningsfunktion hos medlemsorganisationerna. Utvecklingsgruppen har en bredande/yttrande roll gentemot styrelsen och ska vara ett stöd tillförbundschefen vid tex. förankring och förberedelser  av förslag samt fånga upp idéer till processer och evetuellt bereda dessa. Utvecklingsgruppen har som uppgift att vara styrgrupp för de processer som finansieras av förbundet.

Läs uppdragsbeskrivningen här

Utvecklingsgruppen är sammansatt av utsedda representanter från de samverkande parterna.


Jenny Bild, Försäkringskassan


Britt-Marie Johansson och Maria Gabrielsson, Alvesta kommun


Mimmi Kaukinen och Cathrin Mårdh, Region Kronoberg


Brita Borg, Arbetsförmedlingen


Rebecca Elmforsen eller Louise Holm, Tingsryds kommun


Karolina Rydh, Kristin Jeansson, Växjö Kommun

 

Anneli Philipsson eller Tommy Nyberg, Lessebo kommun


Tomas Blad Lindahl, Uppvidinge kommun

 

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!