Utvecklingsgruppen

 

Utveckingsgruppens uppgifter

Utvecklingsgruppen har en bredande/yttrande roll gentemot styrelsen och ska vara ett stöd tillförbundschefen vid tex. förankring och förberedelser  av förslag samt fånga upp idéer till processer och evetuellt bereda dessa. Utvecklingsgruppen har som uppgift att vara styrgrupp för de processer som finansieras av förbundet. Läs uppdragsbeskrivningen här

 

Vilka 

Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer med annan ledningsfunktion hos medlemsorganisationerna. Utvecklingsgruppen är sammansatt av utsedda representanter från de samverkande parterna.

 

Jenny Bild, Försäkringskassan

Maria Gabrielsson, Alvesta kommun

Mimmi Kaukinen, Catrin Mårdh och Kajsa Johansson, Region Kronoberg

Linda Dalén, Arbetsförmedlingen

Louise Holm, Tingsryds kommun

Karolina Rydh och Lotta Brag, Växjö Kommun

Anneli Philipsson, Lessebo kommun

Tomas Blad Lindahl och Ulla-Karin Alnebo, Uppvidinge kommun

 

Har du frågor?

Besök: Storgatan 83, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här