Utbildningsinsatser

 

 

Eftersom Samordningsförbunden stödjer arbete och aktivitet som får samarbete mellan de olika samverkansparterna att fungera så är utbildning en viktig del.

Samordningsförbundet Värend arrangerar olika utbildningar eller föreläsningar som parterna efterfrågar och som spelar roll i arbetet med samverkan.

Klicka vidare i menyn för att ta del av det vi har eller det vi erbjuder. Boka in er på ett utbildningstillfälle eller en föreläsning och var en del av samverkan!