Förstudie Samsjuklighet
och sysselsättning

Aleksandra Karlsson

0733-28 80 16

Mail

Samsyn och samhandling

Cecilia Örbäck Tiderman

0733-28 80 13

Mail 

 

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!