Medstyrning

 

Delaktighet och inflytande av människor med egen erfarenhet är viktiga och avgörande faktorer för att arbetet som förbundet genomför blir av god kvalitet. Därför har förbundet beslutat om att införa medstryning samt också betala ut ersättning till de personer som deltar.

 

Ersättningsmodellen för medstyrning kan du läsa här

 

Har du frågor?

Besök: Arabygatan 82A, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här