Medstyrning

Delaktighet och inflytande av människor med egen erfarenhet är viktiga och avgörande faktorer för att arbetet som förbundet genomför blir av god kvalitet. Därför har förbundet beslutat om att införa medstryning samt också betala ut ersättning till de personer som deltar.

Ersättningsmodellen för medstyrning kan du läsa här

Vid styrelsemötet den 8 mars 2019 beslutade styrelsen att förlänga medstyrning och utvärdera det i mars 2020.

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!