Om Samordningsförbundet Värend

 

Samverkan

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region och kommuner samverkar går det att göra mer för människor som är i behov av stöd från flera myndigheter samtidigt. Fyra myndigheter och en budget. Förbundet är en fristående juridisk person som verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling 2003:1210). 

 

Vilka

I samordningsförbundet Värend ingår förutom Arbetsförmedlning, Försäkringskassa och Region Kronoberg kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

 

Målgrupp

Målgruppen utgår från lagen om finansiell samordning. I 2 § Avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Förbundets prioriterad målgrupp:

  • Arbetssökande från 16 år och uppåt med svårigheter eller misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Arbetssökande personer i ålder 16 – 64[1] med öppenvårdsinsatser inom missbruk-och beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa.
  • Människor med långvarig sjukdom och nedsatt arbetsförmåga oavsett anställd eller arbetslös.
 
Finsam

Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna ansvar för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla den tvärsektoriella samverkan.

 

[1] Följer regeringsbestämmelser om förändringar av pensionsålder

Har du frågor?

Besök: Arabygatan 82A, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här