Vision, mål, huvdområden och organisation

 

Vision

Förenkla processen för både individer och organisationer för att den enskilde människan ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

 

Övergripande mål
  • Effekt – fler rehabiliterade med samordnade insatser
  • Effektivitet – lägre kostnad per rehabiliterad med effektiva insatser

 

Huvudområde 2021

Samordningsförbundet har fyra huvudområden som vi arbetar mer med:

 

Processutveckling 

En av metoderna i processutveckling är tjänstedesign. Där har parterna eller processledare identifierat en gemensam utmaning ifrån användarens behov och därefter och tar man fram prototyper (nya arbetssätt, digitala lösningar, nya verktyg mm) på förbättringar som sedan kan implementeras utan stora kostnader eller behov av resurskrävande omorganisationer. En annan metod kan vara att kartlägga behov och flöden inom av förbundets prioriterade målgrupper.

 

Verktyg

Utifrån processutveckling tar förbundet fram olika verktyg för att utveckla parternas verksamheter så att förbundets målgrupp får mer samordnande insatser. Verktygen kan vara både digitala och analoga.

 

Kompetensutveckling 

Genom kompetensutveckling stärks samverkan och kunskap i och mellan medlemsparter. Vi fokuserar på tre delar:

  • kompetensutveckling som stärker samverkan,
  • kompetensutveckling kopplat till prioriterad målgrupp
  • kompetensutveckling inom tjänstedesign (för personer/verksamheter som deltar i processutveckling genom tjänstedesign)

 

Pilotverksamhet

Genom att finansiera pilotverksamheter möjliggör vi för medlemsparter att testa och utveckla idéer och förbättringar. En pilotverksamhet kan genomföras där processutveckling genom tjänstedesign har resulterat i en lösning som behöver prövas i större omfattning för att kunna implementeras. En pilotverksamhet kan också ta sin utgångspunkt i en prioriterad målgrupp.

 

Organisation:

Nedastående bild beskriver organisationsstruktur i Samordningsförbundet Värend

Har du frågor?

Besök: Arabygatan 82A, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här