Vision, mål, huvdområden och organisation

 

Vision

Förenkla processen för både individer och organisationer för att den enskilde människan ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

 

Övergripande mål
  • Effekt – fler rehabiliterade med samordnade insatser
  • Effektivitet – lägre kostnad per rehabiliterad med effektiva insatser

 

Huvudområde 2021

Samordningsförbundet har valt ut tre huvudområden att arbeta mer med:

 

Processutveckling genom tjänstedesign 

Genom att fokusera på processutveckling genom tjänstedesign identifieras en gemensam utmaning. Metodiken innebär att man utgår ifrån användaren och tar fram prototyper (nya arbetssätt, digitala lösningar, nya verktyg med mera) på förbättringar som sedan kan implementeras utifrån användarens behov. Denna processutveckling utgår från Förbundets prioriterade målgrupper.

 

Kompetensutveckling 

Genom kompetensutveckling stärks samverkan och kunskap i och mellan medlemsparter. Vi fokuserar på tre delar:

  • kompetensutveckling som stärker samverkan,
  • kompetensutveckling kopplat till prioriterad målgrupp
  • kompetensutveckling inom tjänstedesign (för personer/verksamheter som deltar i processutveckling genom tjänstedesign).

 

Pilotverksamhet

Genom att finansiera pilotverksamheter möjliggör vi för medlemsparter att testa och utveckla idéer och förbättringar. En pilotverksamhet kan genomföras där processutveckling genom tjänstedesign har resulterat i en lösning som behöver prövas i större omfattning för att kunna implementeras. En pilotverksamhet kan också ta sin utgångspunkt i en prioriterad målgrupp.

 

Organisation:

Nedastående bild beskriver organisationsstruktur i Samordningsförbundet Värend

Har du frågor?

Besök: Storgatan 83, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här