Vision, mål, huvdområden och organisation

Vision:

Förenkla processen för både individer och organisationer för att den enskilde människan ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete

Övergripande mål: 

  • Effekt – fler rehabiliterade med samordnade insatser
  • Effektivitet – lägre kostnad per rehabiliterad med effektiva insatser

Huvudområden 2020:

Samordningsförbundet har valt ut tre huvudområden att arbeta efter.

Processutveckling genom tjänstedesign - Genom att fokusera på processutveckling genom tjänstedesign identifieras en gemensam utmaning. Metodiken innebär att man utgår ifrån användaren och tar fram prototyper (nya arbetssätt, digitala lösningar, nya verktyg mm) på förbättringar som sedan kan implementeras utan stora kostnader eller behov av resurskrävande omorganisationer. Denna processutveckling utgår från Förbundets prioriterade målgrupper.

Kompetensutveckling - Genom kompetensutveckling stärks samverkan och kunskap i och mellan medlemsparter. Vi fokuserar på tre delar: kompetensutveckling som stärker samverkan, kompetensutveckling kopplat till prioriterad målgrupp och kompetensutveckling inom tjänstedesign (för personer/verksamheter som deltar i processutveckling genom tjänstedesign).

Pilotverksamhet - Genom att finansiera pilotverksamheter möjliggör vi för medlemsparter att testa och utveckla idéer och förbättringar. En pilotverksamhet kan genomföras där processutveckling genom tjänstedesign har resulterat i en lösning som behöver prövas i större omfattning för att kunna implementeras. En pilotverksamhet kan också ta sin utgångspunkt i en prioriterad målgrupp.

Organisation:

Nedastående bild beskriver organisationsstruktur i Samordningsförbundet Värend

Har du frågor?

Besök: Kungsgatan 13 A
Telefon: 0733-28 80 17
E-post: info@sfvarend.se

insatskatalogen@sfvarend.se

Samordningsförbundet Värend

Läs om utvecklingstrappan

Se och läs om vår utvecklingstrappa, klicka här!