Varför finns vi?

 

Syfte

Syftet med Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att samordna och prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning för att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målet är en fungerande och effektiv struktur där berörda myndigheter kan mötas och samverka på alla systemnivåer. Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla samverkan mellan myndigheterna.

Samordningsförbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. Försäkringskassan svarar för både sin och Arbetsförmedlingens insats (50 %), Region Kronoberg står för 25 % och kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö står för 25 % tillsammans.

 

Övergripande mål
  • Att fylla organisatoriska glapp med insatser som individerna har behov utav och som inte redan finns samt ingår i någon av medlemsparternas organisation och uppdrag.
  •  Att de individer som ingår i insatserna gör stegförflyttningar som gör att de uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete eller vara i rätt välfärdssystem.
  •  Att utbilda medlemsparternas medarbetare i kompetensinsatser som främjar samverkan, ökar kunskapen om medlemsparternas organisation och uppdrag samt ökar kunskapen om individernas behov.

 

Samverkan

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region och kommuner samverkar går det att göra mer för människor som är i behov av stöd från flera myndigheter samtidigt. Fyra myndigheter och en budget. Förbundet är en fristående juridisk person som verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Svensk författningssamling 2003:1210). 

 
Organisation:

Samordningsförbundet Värend leds av en av medlemmarna en utsedd styrelse. I organisationen finns andra stödjande funktioner så som revisorer, förbundschef, administratör och utvecklingsgrupp.

Nedastående bild beskriver organisationsstruktur i Samordningsförbundet Värend:

 

Har du frågor?

Besök: Arabygatan 82A, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här