Brukarinflytande Kronoberg

Publicerad: 9/6 -21


 

Samverkan i Projekt Brukarinflytande

Inom ramen för psykisk hälsa har staten gjort stora satsningar på att stärka patientens egenmakt samt möjlighet att medverka i utformningen av den vård och det stöd som erbjuds. I Kronobergs län bedrivs det ett aktivt arbete län för att öka brukarinflytandet på såväl individnivå, verksamhetsnivå och strategisk nivå. Samordningsförbundet Värend är delaktiga i denna satsning

 

 

 
VAD ÄR PÅ GÅNG?

Vi arbetar med att skapa ett system för att möjliggöra samverkan mellan länets kommuner, region och brukarföreningarna. Vårt uppdrag är således att ha en koordinerande roll vad gäller brukarinflytandefrågor i Kronobergs län.

 

Patientforum

Patientforum kommer att implementeras inom specialistpsykiatrin heldygnsvården vuxna samt rättspsykiatrin under 2021. Målsättningen är att även erbjuda länets kommuner motsvarigheten dialogforum. Både patientforum och dialogforum leds av en person med egen erfarenhet.

 

Peers Support

Peer Support är en ny yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri. Den innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma för att stötta brukare/patienter i deras återhämtning.

 

Workshop

Under 2021 kommer vi att genomföra en workshop som vänder sig till chefer inom länets kommuner och region samt länets brukarföreningar. Syftet med workshopen är att dels belysa frågeställningen ”vad har verksamheten att vinna av brukarinflytande".

(www.regionkronoberg.se)

 

 

Läs mer här:

Broschyr: