Dag om samsjuklighet - fysisk och psykisk hälsa hänger ihop

Publicerad: 6/5 -19


Den 14 maj kl 10-17 på Stadsbiblioteket i Växjö är Samsjuklighetens dag - fysisk och psykisk hälsa hänger ihop!

Det är ett tillfälle för brukare, anhöriga, profession samt allmänheten att mötas och få mer kunskap om samsjuklighet.

Dagen ger också möjliget till att nätverka samt hitta nya samverkansprojekt mellan föreningar och verksamheter.

Läs inbjudan och programmet i sin helhet här

Välkomna!