Material från lanseringen Insatskatalog och tjänstedesign 1 oktober 2018

Publicerad: 11/10 -18


90 personer deltog vid vår gemensamma dag på IOGT-NTO då vi lanserade insatskatalogen och fick information om arbetsmetoden tjänstedesign.

Mattias Bergström från Centrala Östergötlands Samordningsförbund inledde dagen med att berätta om ideén bakom insatskatalagen och deras erfarenhet av att ha jobbat med den i närmare 2 år. Insatskatalalogen är en digital plattform som ger information om våra gemensamma insatser i östra delen av Kronobergs län. Syftet med katalogen är att underlätta för både professionella och medborgare att få information om vilken hjälp och stöd som finns i samhället. Insatserna som finns i katalogen kommer löpande att uppdateras och därmed växa till störe antal. 

Tre verksamheter som finns med i insatskatalogen presenterade sig:

Så här tyckte deltagarna om dagen och insatskatalogen:

Min nöjdhet över dagen:

  • Jag tycker att lokalen och tillgängligheten är bra = 4,3 på en 5 gradig skala
  • Jag gillar upplägget = 4.14 på en 5 gradig skala
  • Ämnet berör mitt dagliga arbete = 4,1 på en 5 gradig skala
  • Jag har lärt mig något nytt = 4,1 på en 5 gradig skala

Jag kommer att använda Insatskatalogen i mitt arbete:

  • 70% av deltagarna ansåg att de kommer att använda katalogen mellan 2 gånger i veckan till någon gång i kvartalet 
  • 30% visste ännu inte hur de kommer att använda katalogen

Ruth Lund och Johanna Hedberg tjänstedesigners från Centrala östergötalands samordningsförbud presenterade arbetsmetoden tjänstedesign.

Metoden tjänstedesign bygger på att våga stanna kvar i problembilden innan man går vidare på lösningar och nya insatser. Desigen handlar om att de som ska använda tjänsten ska vara delaktiga i att utforma den. 

Efter deras presentation delades vi in i grupper och fick testa på arbetssättet.

Så här tänkte deltagarna om metoden tjänstedesign:

Se bildspelet