Metod 1: Avvikelserapportering - Att överbrygga glappen

Publicerad: 20/6 -24


Metod 1: Avvikelserapportering - Att överbrygga glappen

 

Hej!

 

Mitt namn är Elise Lindhe och jag är processledare inom Samordningsförbundet Värend. Sedan januari 2023 driver jag, tillsammans med en projektgrupp på 6 koordinatorer, pilotprojektet Samverkansteam Värend. Jag kommer att presentera projektets 5 metoder löpande i förbundets nyhetsbrev och på vår hemsida.

 

Först ut av de fem metoderna som Samverkansteam Värend arbetar med är avvikelserapportering. Det är en metod där projektet lyfter strukturella hinder för individer med ohälsa och/ eller funktionsvariationer till kontaktpersoner inom Region Kronoberg, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Värends fem kommuner (Lessebo, Alvesta, Växjö, Uppvidinge och Tingsryd). Avvikelserapportering är en metod som bygger på Personliga ombuds "händelserapportering" och ombuden i Kronoberg har varit en stor tillgång vid införandet av metoden i Samverkansteam Värend.

 

Hur går då avvikelserapportering till? Koordinatorerna i Samverkansteam Värend rapporterar in enskilda eller upprepade händelser där deltagarnas process att närma sig egenförsörjning har försvårats av t.ex. brist på stöd, hjälpmedel, dokumentation, sekretess eller dåligt bemötande. Avvikelsen förs in i programmet Infosoc och projektgruppen går igenom samtliga nya avvikelser tillsammans vid ett möte varannan månad. Genom Samordningsförbundet Värends parter finns kontaktpersoner inom Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna till vilka processledaren lyfter de inrapporterade avvikelserna. I diskussion kommer vi fram till hur den specifika situationen bäst ska hanteras, t.ex. genom att kontaktpersonen lyfter frågan internt inom sin organisation. På detta vis kan parterna använda avvikelserapporteringen som ett led i kvalitetsarbetet inom sin organisation, och Samverkansteam Värend får en bättre kompetens om parternas rutiner och strukturer vilket gynnar projektets deltagare, men även målgruppen i stort.

 

Exempel på avvikelser som har lyfts inom projektet är situationer när deltagare inte har fått tillgång till tolk i möten, svårigheter att få kontakt med handläggare och att stöd som erbjuds deltagare inte har varit praktiskt tillgängliga för individen.

 

I nästa nyhetsbrev kommer jag att fördjupa mig inom metoden "Koordinerande och coachande stöd". Jag hoppas att du är intresserad av att ta del även av den metoden.

 

Kontakta gärna Samverkansteam Värend om du är intresserad av att veta mer om metoderna vi arbetar med, eller om du vill få en presentation om projektet i stort.

 

Elise Lindhe

Processledare Samverkansteam Värend

E-post: elise.lindhe@sfvarend.se

Telefon: 0733-288018