Nätverket för projekt- och processledare i Kronobergs län

Publicerad: 20/6 -24


 

Den 17:e maj anordnade Samordningsförbundet Värend tillsammans med Projektenheten Kronoberg en första nätverksträff för personer i länet som leder projekt eller processer inom socialt arbete, ohälsa, integration och arbetsmarknad. Åtta deltagare från Växjö, Alvesta och Lessebo kommun samt Sunnerbo Samordningsförbund närvarade och träffen hölls i Växjö kommunhus.

 

Syftet med att starta upp ett nätverk för projekt- och processledare i länet är att stärka medarbetare i deras komplexa roller, då uppdragen kan innebära att man har stort ansvar men inte uttalade mandat. Ett annat syfte är att hitta nya samarbeten över organisationsgränser och även möjlighet för nya projektidéer att plockas upp för att föra vidare till Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg som leds av Projektenheten Kronoberg.

 

En förhoppning inför nästa möte som hålls i höst är att fler organisationer och medarbetare önskar delta i nätverket. 

 

Vill du bli inbjuden till nästa möte eller vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

 

Elise Lindhe

Processledare Samverkansteam Värend

E-post: elise.lindhe@sfvarend.se

Telefon: 0733-288018