Presentation av BIP och den utbildning som NNS erbjuder den 28 oktober kl 11.00- 12.30

Publicerad: 6/10 -21


Information om BIP och NNS utbildningssatsning presenteras digitalt

När?  28 oktober kl 11.00-12.30

För vem? Samverkanspartners och intresserade

Intresset för att lära sig och tillämpa erfarenheterna från BIP är stort och sprider sig dessutom till flera förbund. Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) har kommit i gång med utbildning till förbunden och utbildning av blivande utbildare som i sin tur skall hålla egna utbildningar framöver. Härigenom räknar NNS med att nå ut till de förbund som har visat intresse under senast 2022. Detta innebär att några förbund får tillgång till utbildning nu under hösten medan flertalet kommer att få utbildningen under våren eller hösten 2022. NNS kommer att erbjuda utbildning för att utbilda gällande Bip och nu kan du få information om detta.

Anmäl dig här så kommer du att få en länk till informationstillfället.