Samverkansutbildningen hösten 2020

Publicerad: 15/9 -20


Kunskap som ingång i samverkan! Samordningsförbundet Värend och Sunnerbo erbjuder en gemensam utbildning.

Det är den fysiska samverkansplattform där vi får mer kunskap om varandras arbete. Vi får inspiration och förståelse för vårt ibland komplexa och fantastiska välfärdssamhälle. Vi byter erfarenheter och träffar kollegor från andra verksamheter.

För vem: Du som möter människor i ditt arbete som är i behov av insatser från två eller flera myndigheter samtidigt.


Citat från tidigare deltagare av kursen:
”Nya nätverket har skapats och en ökad kunskap om varandras olika arbeten för den enskilde individens bästa”.

”All insikt man fått kring komplexiteten kring individen gällande myndighetskontakter är helt suverän”.

Kommer personer du möter i vardagen märka att du har gått denna utbildningen? –”Ja, jag kommer tänka mer på hur jag bemöter och ställer frågor till de jag möter”.


Datum:
5 november 8.30-16.30 (inkl lunch)
26 november 8.30-12.00
2 december 8.30-13.00 (inkl lunch)

Obligatorsik närvaro vid samtliga tillfällen. Med intention att genomföra hela utbildningen i fysisk form, har vi anordnat lokaler med mycket goda förutsättningar för deltagande att hålla rekommenderat avstånd till varandra.

Senast anmälan den 23 oktober 2020. Länk till anmälan här


Plats: Campus Ljungby, Garvaren, Stationsgatan 2

Plats: Ljungbergssalen

 

 

Program

Dag 1: Begreppet samverkan:
Vad innebär samverkan och varför behövs det?
Vi arbetar utifrån persona i mindre grupper.
Dag 2: Hur upplevs det att få stöd från flera myndigheter samtidigt.
Vi tar del av en människas upplevelser och hur vi som professionella kan tänka vid mötet
Dag 3:

Sip /SamSIP och nästa steg i samverkan:
Vi fördjupar oss i vad SIP är, vem det är till för och varför.
Hur kan vi utveckla egen samverkan.