Samverksansutbildning okt - nov - 2019 material

Publicerad: 18/10 -19


Samverkansutbildingen - Kunskap som ingång i Samverkan pågår och material och bildspel läggs in här efter hand.

Program:
Dag 1: Begreppet samverkan
Vad innebär samverkan och varför behövs det? Vi arbetar utifrån case i grupper

Bildpel och länkar till film finner ni här


Dag 2: Hur upplevs det att få stöd från flera myndigheter samtidigt?
Vi tar del av en människas upplevelser och hur vi som professionella kan tänka vid mötet

Bildspelet till VildaMatildas föreläsning finner ni 

Bildspelet från Marie Alfengård, NPF amasadör finner ni här


Dag 3: Sip /SamSIP och nästa steg i samverkan
Vi fördjupar oss i vad SIP är, vem det är till för och varför. Hur kan vi utveckla
vår egen samverkan.