Socioekonomi och offentlig försörjning - hur lever människor i förbundets kommuner?

Publicerad: 27/8 -21


 

Föreläsningen vänder sig till medlemmar och ägare i samordningsförbunden.

 

Under föredraget kommer Mats Forsberg, VD på Statisticon, att ge en bild av några centrala förutsättningar för samordningsförbundets verksamhet. Syftet är att åstadkomma en gemensam och faktaorienterad verklighetsuppfattning. Målet är att bidra till en effektivare samordning av de insatser som görs för medborgare i behov av arbetslivsinriktat stöd.

Föreläsningen sker via teams. Se hela programmet och anmälningslänk här