Tjänstedesign Grundkurs Digitalt 7 april 2021

Publicerad: 12/3 -21


Tjänstedesign Grundkurs DIGITALT- i egen regi den 7 april 2021

Tjänstdesign grundkurs DIGITALT- i egen regi vänder sig till dig i offentlig sektor som vill lära dig mer om tjänstedesign och hur det går till när vi utvecklar tjänster med utgångspunkt från användarens behov. Genom att använda metoden kommer du att få insikter om invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ process och tillsammans med andra ta fram idéer och testa om de fungerar. Du kommer under flertal tillfällen få delta i en praktisk prova på-utbildning som ger dig verktyg och metoder för att kunna tillämpa metoden i praktiken, samt förståelse för hur vi kan tillämpa Tjänstedesignmetoden i offentlig sektor. Processen gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) innovationsguiden har tagit fram utbildningen och kansliet för samordningsförbundet Värend har gjort anpassningar i programmet så denna kan genomföras digitalt via kanalen Teams. 

När: Start 7 april 2021 kl 09.30-12.00. Följande utbildningstillfällen är planerade till den 12, 13 och 16 april under ca 3 timmar per grupp, dock kan justeringar av tider förekomma utifrån digitalla lösningar för genomförandet av vissa moment i utbildningen. Obligatorisk närvaro krävs vid alla tillfällen.

Var: DIGITALT, via kanalen Teams

Utbildningen har 8-10 platser - prioriterade medarbetare som jobbar eller kommer samverka med projektet SpiK. Utbildningen är kostnadsfri för medlemsparterna i Samordningsförbundet Värend.

För att komma till inbjudan och anmäla dig till utbildningen klicka här