Utvärdering Basverksamheten -Finsamteamet

Publicerad: 10/12 -18


Aida Baxholm från ID (Institutet för Lokal och Regional demokrati) har genomfört utvärderingen av Basverksamheten - Finsamteamet för perioden april 2016 - augusti 2018. Utvärderingen påvisar god måluppfyllelse och nöjda deltagare. Aida har identifierat att deltagarna behover kontinuitet, gott bemötande och tid för att lyckas med stegförflyttning mot egen försörjning och detta var något basverksamheten kunde erbjuda. Deltagarna har uppskattat de flesta delarna av innehållet av gruppverksamheten. Att tillhöra ett sammanhang och möta människor i liknande situtaion har varit en stor bidragande faktor för deltagarnas utveckling.

För att läsa utvärderingen i sin helhet - klicka här

För att se bildspelet - klicka här