Viljeförklaring - från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Publicerad: 24/6 -21


Samverkan genom Samordningsförbund är viktigt.

 

En viljeförklaring har tagits fram utav Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om hur myndigheterna tillsammans ska ta ett större ansvar för samverkan genom samordningsförbunden. 

 

"Samverkan genom samordningsförbund har en viktig funktion för att människor ska få stöd i att inträda eller återgå i arbete eller studier och på så sätt nå egenförsörjning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i enlighet med sina respektive förordningar med instruktion medverka i samordningsförbund".

 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska uppmuntra sina medarbetare att arbeta med samverkan genom Samordningsförbunden. Det kommer främst drivas genom att:

• stärka kunskapen om tillgängliga insatser
• hänvisa fler individer till insatser
• ta initiativ till att fler samordnande insatser startar
• medverka med medarbetare i insatser.

 

             

 

Läs hela viljeförklaring här: