Gör små saker med stor kärlek

FAVORIT I REPRIS - EN DIGITAL KOSTNADSFRIA KOMPETENSUTVECKLINGSDGAR OM UNGA OCH PSYKISK HÄLSA 

15-21 mars 2021 |  All information finner du på Sammans.se

Att den psykiska ohälsan ökar bland unga visar både forskningsrapporter och medierapportering. Vad beror det på och hur kan vi vända utvecklingen? I Kronoberg samverkar vi för att erbjuda dig som jobbar med eller har fritidsengagemang som rör unga, en unik kompetensutvecklingsdag. En dag som vill bidra till att unga i vårt län får rätt stöd och gott bemötande.

Ur programmet:

  • Vad händer när samhället sviker?
  • En dålig dag eller en svår livssituation?
  • Framgångsrika satsningar som görs på ungas psykiska hälsa i Norden
  • Hälsofrämjande satsningar,
  • Förebyggande arbete
  • Behandlingsinsatser
  • Alkohol- och narkotikaproblem 
  • Existentiell oro

Har du frågor?

Besök: Arabygatan 82A, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här