Tvärtomfilmer

Ett lättsamt material om sociala koder inför första praktiken Ett tjänstedesignsarbete i Projekt SPiK (Sammansatt Problematik i Kronobergs län)

Allmänna frågor till alla filmer

Öppna diskussionen med att fråga vad var det som hände? Vad tänker ni om hur människorna i filmen agerade? Kunde man ha gjort något annorlunda? Finns det andra liknande situationer? 

 

Finns det andra svårigheter som kan vara bra att berätta om? Vad kan hända om man berättar om sina svårigheter? Vad kan hända om man inte berättar om sina svårigheter? Vem kan det vara bra att berätta om svårigheter/behov för? Hur kan man berätta om sina svårigheter/behov?

 

 Planerad frånvaro, vad är det och hur gör man? Sjukfrånvaro, hur gör man och vilka dokument behövs det, läkarintyg efter en vecka? Hur påverkar frånvaro arbetsplatsen? När är det okej att vara frånvarande? Hur ofta kan man vara sjuk? Vad kan hända om jag är borta från jobbet flera gånger varje vecka? Kan jag få sluta på arbetet/praktiken? Kan det bli konsekvenser på sikt (referenser)?

 

Varför vågar man inte alltid fråga? Vad kan vara bra respektive dåligt med att fråga? Kan man fråga för mycket? Vad är det värsta som kan hända om man frågar respektive inte frågar?

 

Vad händer när man kommer för sent? Finns det tillfällen då det är okej att bli sen? Vad kan man göra om man har blivit sen? Vad kan det få för följder? Att komma i tid – vad innebär det?

 

Hur gör man om man behöver gå ifrån jobbet under arbetstid? Hur snabbt bör man meddela om man behöver gå ifrån? När är det okej att ta ledigt på arbetstid? Varför behöver jag berätta för arbetsgivare om jag behöver vara borta? Hur får man använda sin mobil på en arbetsplats? Vad finns det för andra exempel på olämpliga beteenden?

 

Diskussionsunderlag till tvärtomfilmer

Detta är ett underlag för förberedelse för personer som inte har så mycket arbetslivserfarenhet som ska ut på praktik eller arbetsträning. I Projekt SPiK (Sammansatt problematik i Kronobergs län) arbetade vi med metoden tjänstedesign för att utforma ett material som kan komma till nytta för vår målgrupp. Vi hade målgruppen långtidsarbetslösa och/eller utrikesfödda individer med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Vi såg en svårighet i att hitta arbetsplatser som var redo för att ta emot dessa personer på praktik.

Vi valde därmed att intervjua olika arbetsgivare för att ta reda på vad de har för behov för att kunna ta emot personer med eventuella svårigheter och/eller begränsad arbetslivserfarenhet i Sverige på arbetsträning eller praktik. Intervjuerna visade att det är viktigt för arbetsgivarna att man har möjlighet till täta uppföljningar med anvisaren till praktikplatsen samt att praktikanten är en person med intresse för arbetet. Detta var ofta viktigare än erfarenhet och utbildning. Arbetsgivarna upplevde att praktikanterna ofta var varit dåligt förberedda och att de saknar kunskap om sociala koder. Arbetsgivarna tyckte också att det är viktigt att de får veta vilka eventuella svårigheter personerna har. Då är det lättare att visa förståelse och att anpassa arbetsuppgifterna. Att se till att göra täta uppföljningar och att matcha rätt personer till rätt arbetsplats tänker vi är något som man som anvisare måste ta ansvar för så det blir bra. Vi behövde hitta ett sätt att förbereda deltagarna bättre på sociala koder och att vilja berätta om eventuella svårigheter.

Under tjänstedesignsprocessen landade vi i att spela in korta filmer som visar på hur man INTE ska göra. Detta för att på ett lättsamt sätt och med humor kunna diskutera vad som kan bli fel och hur man kan göra i stället.

Vi har spelat in fem filmer med olika teman som arbetsgivarna upplevde hade varit problematiskt:

-Att inte berätta om sina svårigheter, om oanmäld frånvaro, om att inte förstå eller våga fråga, om att komma för sent samt om olämpligt beteende. Samtliga filmer finns möjlighet att få svensk text på.

Det finns förstås många fler teman att diskutera och möjlighet att utveckla materialet med fler filmer om någon känner sig manad.

Tanken är att filmerna ska fungera som ett diskussionsunderlag för en grupp inför att man ska ut på en arbetsplats för första gången, till exempel på en arbetsmarknadsenhet, på en skola eller i ett studieförbund e.d. Till filmerna har vi gjort förslag på frågor som man kan använda som underlag för att få i gång diskussionen, men det är naturligtvis helt okej att diskutera fritt. Här följer först allmänna frågor att ställa till alla filmerna och därefter specifika frågor för varje film med en länk till respektive film. OBS! Glöm inte att vi är glada amatörer och inga professionella skådespelare!

 

Har du frågor?

Besök: Arabygatan 82A, Växjö

Telefon: 073-328 80 17

E-post: info@sfvarend.se

 

Följ oss på 

Processledare

       Utvecklingstrappan

                    Läs mer här