Insatskatalogen

  • Processtid: 2018-10-01 Tillsvidare
  • Processägare: Samtliga medlemsparter

 

 

 

Insatskatalogen blir Välfärdsguiden

Den 15 november kommer vi att lansera Välfärdsguiden med ett digitalt event. Anmälan kommer inom kort. Missa inte det! Men du kan använda välfärdsguiden redan idag www.valfardsguiden.se

 

Sökinstrument

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

 

För vem

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

 

Insatser och verksamheter

Katalogen innefattar olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner, landsting/region, arbetsförmedling som projekt finansierade av samordningsförbund och privata aktörer/civilsamhälle. Gemensamt för alla, som riktar sig till olika målgrupper och åldrar, är att de drivs av aktörer inom välfärden som sysslar med individinriktade arbetsmarknads-, rehabilitering-, inkluderings- och utbildningsåtgärder samt riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden. Basen består av aktiviteter som alla syftar till att individen närmar sig, alternativt kommer i, arbete eller studier. Till detta har tillkommit övrigt stöd och service som omfattar stöttning inom andra områden som påverkar den enskildes livskvalitet och/eller förmåga att närma sig arbete eller studier, samt förebyggande åtgärder.

 

Mål

"Vi finns för att göra det lättare och snabbare för behövande att få hjälp av samhället.I Sverige har vi bra välfärd, och bra välfärdssystem, men det kan vara svårt att hitta allt, både för handläggare och för privatpersoner och anhöriga. Därför finns Insatskatalogen, som en möjlighet att söka bland allt det stöd och den hjälp som faktiskt finns för oss alla".

 

Kontakt

Har du ytterliga frågor angående Insatskatalogen eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Samordningsförbundet Värend.

 

Adminstratör: Ann-Sofie Jönsson

Telefon: 010-488 00 70

E-post: insatskatalogen@sfvarend.se 

 

Länkar

www.insatskatalogen.se