Nollklassade

  • Processtid: 2021-05-01 - 2021-12-31
  • Processägare: Alvesta kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun samt samverkanspartner är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Kronoberg
  • Processmedel: 147 000 kr
  • Styrgruppsmedlemmar:
  • Dokument:

    Slutrapport

 

Process

Nollklassade är en process som är till för de personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och som får sin försörjning av kommunens ekonomiska bistånd. För att förenkla vägen till att kunna försörja sig på egen hand görs en kartläggning. Kartläggningen ska visa på hur kommun, Försäkringskassa, Arbetsförmedling och regionens hälso- och sjukvård möts för att underlätta för personen ska kunna försörja sig på egen hand eller få den försörjning som personer har rätt till. 

 

Mål

Målet är att genom en kartläggning:

 1.      Identifiera antalet nollklassade inom försörjningsstödet i respektive kommun. 

 2.     Påvisa rehabiliteringsvägarna för målgruppen idag.  

 3.     Ge förslag på ett flödesschema för målgruppens rehabiliteringsmöjligheter 

 

Målet för målgruppen/målgrupperna: 

  1.     Underlätta vägarna till myndigheter och kommun. 

 2.     Få en rättssäker handläggning.  

 3.     Få möjligheter till rehabilitering  

 

Kontakt

Har du ytterliga frågor angående Nollklassade eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Samordningsförbundet Värend.

 

Processledare: Elise Lindhe

Telefon: 072-889 21 03

E-post: elise.lindhe@tingsryd.se