Hälsofrämjande etablering - utökad målgrupp

  • Processtid:  2019-10-01 - 2020-12-31
  • Processägare: Växjö kommun äger projektet med drivs tillsammans med övriga parter i förbundet
  • Processmedel: 1 000 000 kr
  • Styrgruppsmedlemmar: Arbetsmarknadsamverkan Kronoberg

Målgrupp

1. Deltagare i etableringsuppdraget 18-64 år med eventuell ohälsa och/eller funktionsnedsättning.

2. Andra nyanlända som ej omfattas av etableringsuppdraget med eventuell ohälsa (I Region Kronobergs kompetensförsörjningsstrategi lyfts fram att även nyanlända som inte omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag i ett tidigt stadie behöver få kontakt med kommunen och Arbetsförmedlingen för att snabbt sätta igång och underlätta etableringsprocessen.)

3. Långtidsarbetslösa med eventuell ohälsa som tidigare tillhört målgrupp 1 eller 2.

Verksamhetens syfte och mål

  • Syftet är att skapa anpassade insatser för målgruppen alternativt utveckla och anpassa befintliga insatser för att kunna ta emot fler deltagare.
  • Målet är att ge samordnat stöd och insatser åt deltagare inom målgruppen med eventuell ohälsa och funktionsnedsättning för de ska nå egen försörjning, eller närma sig arbetsmarknaden.

Genomförande: Projektet ska erbjuda samordning och stöd i etableringsprocessen åt individer i målgruppen. Målgruppens behov skall vara styrande i skapandet av insatser. Projektet kommer att använda sig utav metodiken Tjänstedesign (användardriven innovation). Projektets lokala metodinsamlingsanalys som görs på uppdrag av projektkansliet (SKL, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) ska användas som bakgrund och introduktion till att skapa fungerande och användbara insatser för målgruppen. Analyser för mer input om fungerande metoder och insatser görs löpande inom ramen för det nationella projektet. Insatskatalogen samt verktyget SamSIP kommer att användas vid behov. Projektet ska också samverka kring insatser med civilsamhället och övriga berörda parter.