Sammansatt problematik i Kronobergs län (SpiK)

  • Processtid: 2020-08-03 - 2022-12-31
  • Processägare: Växjö kommun
  • Processmedel: 33 000 000
  • Styrgruppsmedlemmar: Styrelsegrupp Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg

 

SpiK

Sammansatt problematik i Kronobergs län (SpiK) är ett projekt som drivs med stöd av medel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektägare är förvaltningen för Arbete och välfärd i Växjö kommun. Samverkansparter i projektet är Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Ljungby och Älmhult kommun samt Samordningsförbundet Värend, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

 

Målgrupp

Projektet riktar sig till kvinnor och män 18-64 år som har varit arbetssökande eller sjukskrivna en längre tid.

 

Mål

Projektets mål är att ge stöd till dessa individer formad utifrån deras behov och på det sättet hjälpa de att komma närmare ett arbete eller studier. Projektet ska också jobba på att utveckla den regionala och lokala samverkan mellan samarbetspartnerna. 

 

Metod

Arbetsmetoderna och insatserna i projektet ska möta det faktiska behovet hos individerna snarare än att tillfredsställa organisatoriska behov. Projektet kommer grunda sitt arbete i användardriven utveckling (tjänstedesign) som handlar om att involvera användaren när man skapar nya eller ändrar i befintliga tjänster och insatser.  

Samordningsförbundet Värend har en drivande roll i projektet när det gäller utbidning, coachning och stöttning i Tjänstedesignsmetodiken. Metoden handlar om att involvera och utgå från användarens behov i alla steg, oavsett om det rör sig om en insats eller en organisation. Fokus ligger på att testa, ändra riktning vid behov, testa på nytt, för att i ett slutskede utforma långsiktiga lösningar för individerna som ska leda till självförsörjning. 

 

Budget

Projektets totala budget ligger på drygt 33 miljoner kronor där 15,5 miljoner är ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden. Resterande del av budgeten är medfinansiering i form av deltagartid, kompetens och arbetsinsatser från parterna i projektet.

 

Rapporter

 

Kontakt

Har du ytterliga frågor angående SpiK eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Samordningsförbundet Värend.

 

Länkar